1. Romantizam je kao umjetnicki pravac nastao:

  1. 1820.

  2. 1830.

  3. 1840.