Skulptura i arhitektura

Skluptura romantizma  došla je do izražaja u djelu francuskog umjetnika Fransoa Rida. Na trijumfalnom luku na trgu Etoal u Parizu, Rid je u dubokom reljefu, sračunatom na posmatranje iz daljine, izvajao grupu poznatu kao Marseljeza. Pod uticajem naoklasicizma, Rid pokazuje interesovanje da izvjesne detalje u opremi i odjeći dobrovoljaca preuzme iz antike, ali rječitost i zamah gesta i izraza, pokret skulptoralnih masa napred i međusobna povezanost tih masa su romantičarski.

Arhitektura romantizama obnavlja elemente gotike i baroka. U nekim zemljama, kao na primjer u Engleskoj, gotika je inspirisala gradnju velikog broja zgrada, a među kojima je i zgrada Parlamenta u Londonu. U arhitekturi romantizam nastavlja ono što je neoklasicizam počeo-obnovu istorijskih stilova. Pod `stilom`se često podrazumjevaju samo fasada i dekoracija građevine, a ne njena funkcija i građevinski materijal.