ALKOHOLNE PSIHOZE I DRUGI PSIHIJATRIJSKI POREMECAJI

 

             S povecanjem broja alkoholicara svuda u svetu raste  broj alkholnih psihoza.Mogu se javiti u vise oblika koji se razlikuju medjusobno ne samo simptomatologijom vec i prema vremenu pijenja,a posebno u pogledu mogucnosti lecenja.

        Alkoholne psihoze mogu biti specificne i nespecificne.

                        U SPECIFICNE ALKOHOLNE PSIHOZE SPADAJU:

  1. DELIRIJUM TREMENS

  2. KORSAKOVLJEVA PSIHOZA

  3. ALKOHOLNA DEMENCIJA

  4. PATOLOSKA LJUBOMORA(PARANOJA)

  5. ALKOHOLNA HALUCINOZA

  6. PATOLOSKO PIJANSTVO

                                           NESPECIFICNE:

    1.Alkoholom izazvani afekti

    2.Sizofreni poremecaji

   3.Paranoidni i drugi poremecaji

 

            DELIRIJUM TREMENS jeste najcesca alkoholna psihoza.Karakteristicna je za kontinuirani oblik alkoholizma.Nju prati pored prekida uzimanja alkohola ,oslabljen organizam,povrede posle operacije,neadekvatna ishrana,poremecaji metabolizma,ostecenje jetre,fakticki poremecene funkcije svih fizioloskih sistema.U ovoj fazi bolesnik je nemiran,izrazen je strah,dezorentisan je,halucinacije i iluzije prisutne.

           KORSAKOVLJEVA PSIHOZA je posledica dugotrajnog toksikomanskog alkoholizma.Predstavlja kombinaciju obolenja nerava i teske forme demencije.Glavni simptomi su ostecenje upamcivanja ,lazna osecanja.Emocije su promenljive,bolesnik je dezorentisan u vremenu i prostoru,ceste promene raspolozenja.Alkoholna demencija ocituje atroficne promene na mozgu.Naglasena je intelektualna ostecenost.

 

          PATALOSKA LJUBOMORA(paranoja)se javlje u kasnim fazama alkoholizma i to iskljucivo kod muskaraca.Pradpostavlja se da je u vezi sa alkholnom impotencijom. Pored patoloske ljubomore mogu se javiti i sumanute ideje,proganjanja,trovanja i ideja odnosa koje su u pravilu nesistematizovane.Alkoholna halucinacija se javlja pri potpuno bistroj svesti uz ocuvanu licnost bolesnika.Patolosko pijanstvo produkuje kvalitativnu promenu svesti po tipu sumracnih stanja ili delirantnog stanja.To je akutna psihoza.Nastaje posle popijenog pica,traje kratko,nakon tog se ide u san,a potom nastaje amnezija(potpuna ili delimicna).

 

 

|povratak|