Pomoćni glagoli

U njemačkom jeziku postoji 3 pomoćna glagola:

SEIN (biti), HABEN (imati) i WERDEN (postati).

Sein se koristi za tvorbu perfekta i pluskvamperfekta.
Haben se koristi za tvorbu perfekta i pluskvamperfekta.
Werden se koristi za tvorbu futura i pasiva.

Prezent glagola Sein:

ICH BIN Ja sam WIR SIND (zind) Mi smo
DU BIST Ti si IHR SEID (zajd) Vi ste
ER, SIE, ES IST On, ona, ono je SIE* SIND Ono, one, ona su

Prezent glagola Haben:

ICH HABE Ja imam WIR HABEN Mi imamo
DU HAST Ti imaš IHR HABT Vi imate
ER, SIE, ES HAT On, ona, ono ima SIE* HABEN Oni, one, ona imaju

Prezent glagola Werden:

ICH WERDE Ja postajem WIR WERDEN Mi postajemo
DU WIRST Ti postaješ IHR WERDET Vi postajete
ER, SIE, ES WIRD On, ona, ono postaje SIE* WERDEN Oni, one, ona postaju

Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie su prisvojne zamjenice.

Imenice - Menu - Prezent glagola


* U njemačkom jeziku ne postoje posebni izrazi za Oni, One i Ona već se za sve koristi SIE.