1.U kom veku je rošen Lav Tolstoj:

a) u 19.

b) u 18.

c) u 20.