2. Ričar I učestvovao je u:
a) I krstaškom ratu
b) III krstaškom ratu
c) stogodišnjem ratu sa Francuskom