Kvantni brojevi

Postoje 4 kvantna broja to su :

 

1) osnovni kvantni broj (n)

                                         

                                            2)orbitalni kvantni broj (l)

3) spinski kvantni broj  m

                                         4)magnetni kvantni broj

kviz