Hamurabi(1792-1750 godina pre n.e.),

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.