Pitanje br.1

Kada su Vavilonci pravili pivo u domacinstvu?

a) 3500 godina prije Hrista!

b) 5000 godina prije Hrista!

c)7000 godina prije Hrista!