Kviz

 

Koje godine je rodjen danilo Kis?

Gde rodjen?

Koje godine je diplomirao Danilo Kis?

Koju nagradu je dobio 1979 god.?

 

nazad