Maria je otkrila :

 

 

a) francijum

 

b) radijum

 

c) srebro