VELIKI SRPSKI  FIZICARI

MIHAILO PUPIN

               Rodjen je 1854. godine u selu Idvoru.Živeo je u porodici zemljoradnika sa još devetoro braće i sestara. Pohađao je osnovnu školu u Idvoru i u Perlezu u Nemačkoj, a srednju školu je završio u Pančevu. Već u srednjoj školi dobio je stipendiju za posebne rezultate. Godine 1872. odlazi u Prag da bi nastavio školovanje, jer su se sukobi srpske omladine i nemačke policije pojačali, a njegova okolina i porodica su izražavale jaku želju da mu omoguće najbolje školovanje. Sukobi ga, međutim, nisu zaobišli ni u Pragu, te sa 20 godina odlazi u SAD. U SAD-u je imao veoma teške uslove života. Najpre je radio fizičke poslove i pohađao večernje škole, da bi se posle pet godina upisao na Kolumbija koledž, na kom se odmah pokazao kao primeran student. Oslobođen je školarine posle prve godine, a izdržavao se od fizičkog rada i podučavanja slabijih studenata. Studije je završio 1883. godine i ubrzo dobio i američko državljanstvo, a postdiplomske studije nastavio je u Velikoj Britaniji. Doktorirao je na Univerzitetu u Berlinu u oblasti fizičke hemije. Sticanjem doktorske titule postaje profesor na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, gde je predavao punih 40 godina. Tokom svog bavljenja naukom, smislio je mnogo pronalazaka od kojih je 24 patentirao. Njegov najveći doprinos svakako je bio usmeren na pronalazak bežičnog telefona. Pred kraj života napisao je i autobiografiju "From Immigrant to Inventor". Vrlo često je pomagao svom selu u Banatu na različite načine. Oženio se Amerikankom Sarom Džekson, sa kojom je dobio ćerku Varvaru. Umro je 12. marta 1935. godine u Njujorku, gde je i sahranjen. ...                                                                                                                                                back