Deoba celija

Stvaranje novih jedinki kod jednocelijskih eukariotskih organizama, kako biljnih tako i zivotinjskih, odvija se prostim djeljenjem roditeljske celije koja moze biti amitoza i binerna deoba.U oba slucaja ne dolazi do ravnomerne podele naslednog materijala, pa dve kceri celije ne moraju da imaju potpuno istu kolicinu naslednog materijala.

AMITOZA

BINERNA DEOBA

MITOZA

MEJOZA

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.