ISTORIJA PADOBRANSTVA

Poceci padobranstva u nasoj zemlji vezani su za vojnu upotrebu tj. za koriscenje padobrana kao sredstva za spasavanje pilota. 1926. godine donet je propis o nosenju padobrana prilikom letenja. Prvi nabavljeni padobrani su bili tipa "BLANQUIER", a ubrzo zatim su iz Sjedinjenih Americkih Drzava nabavljeni moderniji padobrani marke "Irvin".

Prvi skok na teritoriji Jugoslavije izvrsio je francuski padobranac Bernaze u Beogradu 1925. godine. Prvi jugosloven koji je skocio na tlu jugoslavije je potporucnik izvidjac-letac Dragutin Dolanski, i to 2. septembra 1926. godine na aerodrumu Novi Sad. Skok je izveden padobranom tipa "BLANQUIER" sa visine od 650 m iz aviona tipa "Anrio".

Prvo padobransko takmicenje u nasoj zemlji je odrzano 28.8.1927. godine u Zemunu. Tom prilikom je poginuo narednik Janko Dominik sto je prva zrtva padobranstva na ovim prostorima. Ta pogibija ce imati kobne posledice po jugoslovensko padobranstvo koje u organizovanom obliku nece postojati narednih deset godina.

Prekretnicu prestavlja 1938. godina kada je na beogradskom sajmistu izgradjena padobranska kula najvisa na svetu (74 m). Samo tokom te godine sa nje je su izvedena 3164 skoka.

1921. godine grupa srpskih avijaticara osnovala je svoje udruzenje nazvano "Srpski Aero-klub". U pocetku je klub okupljao samo vojne vazduhoplovce, a 1923. godine doneta je odluka da clanovi mogu postati i civilna lica. Tako dolazi do formiranja Aero-kluba Kraljevine SHS "Nasa Krila".

Posle drugog svetskog rata 1946. godine u Beogradu je formiran Aero-klub "Beograd".

NAZAD