Osnovna karakteristika baroknog stila je:

a)simetrija

b)asimetrija

c)uljane boje