Konzervativni tretman pretpostavlja praćenje pacijenta u određenim vremenskim untervalima, uz nalaze krvi, urina (u slučaju pomjeranja kamena često dolazi do urinarne infekcije i pojave eritrocita u urinu) i ultrazvuka, koji objektivno prikazuje dimenzije kamena i njegov položaj. Važno je napomenuti da se na ultrazvuku može vidjeti samo kamen u bubregu, dok je za praćenje kamena u ureteru neophodna rendgenska snimka urotrakta. Naravno,pojedine vrste kamenja koje po sastavu nisu kalcifikati ne mogu se vidjeti ni jednom od navedenih metoda, ali to nije tema ovog rada.
POVRATAK U GLAVNI MENI PREGLED DRUGE OPCIJE TRETMANA