2. KOJA METODA JE NAJBOLJA ZA RAZBIJANJE KAMENA U BUBREGU PROMJERA    MANJEG OD 2 cm?
               a) ESWL
               b) udaranje cekicem u leša 999 puta  
               c) ureteroskopija