ZAVISNO  SLOŽENE  REČENICE

Podsistem zavisnih rečenica čine:

1.-Izrične rečenice

-Zavisno-upitne

 

Ove rečenice po funkciji su objekatske.

 2.Odnosne rečenice

-atributske

-apozicijske

-subjekatske

 

 

KVIZ

3.Priloške rečenice

-vremenske

-mjesne

-načinske(poredbene)

-uzročne

-posljedične

-uslovne

-dopusne

 

"Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.