KVIZ

 

     Nadam se da ste pažljivo čitali tekstove, jer pitanja koja slijede nisu previše jednostavna !

 

1.    Gdje se nalazi Golden Gate ?

a)    u Kaliforniji - USA

b)    u New Yorku - USA

c)    u Floridi - USA