KVIZ

 

PITANJE BROJ 1. :

Koje godine su se Asteci doselili u Dolinu Meksika :

1. 1325

2. 1252

3. 1482