PORJEKLO

Asteci potiču sa sjeverozapadnih sušnih predjela Siera Madre. 1325. godine nastanili su se u Dolini Meksika. Nomadska plemena Asteci su navodno spazili orla kako jede zmiju dok sjedi na kaktusu opunicija. To je bio proročanski znak da tamo moraju osnovati svoju prijestolnicu Tenoxtatlan "Mjesto kaktusa opunicije". Ovaj stari simbol asteške prijestolnice sada krasi nacionalnu zastavu Meksika.
Ubrzo uspijevaju da zadobiju prevlast nad gradovima-državama Barbara Cilmeka i zagospodare cijelim poluostrvom Jukatan.
Teoretski, asteška država se sastojala od trostrukog saveza između vladara Tekskokoa, Tlakopana i Tenohtitlana, ali je njome vladao vladar ovoga zadnjega grada, asteške prijestolnice. Nakon 1428. asteška istorija je priča o ekspanziji sve dok Asteci nisu zavladali područjem koje se prostiralo o Pacifika do Atlanskog okeana sa oko deset miliona ljudi.

 

Povratak