PROPAST ASTEŠKOG CARSTVA 

Smrad krvi i slijepljeni uvojci svećenika su užasnuli Španjolca Hernana Cortesa i njegove sljedbenike kada su stigli u astešku prijestolnicu 1519. Nakon što su pristali u Kempoali na obali Zaljeva, Španjolci su uskoro otkrili da su nezadovoljni Tlakskalani, iscrpljeni asteškim "Cvijetnim ratovima", bili voljni da postanu doušnici, špijuni i saveznici. Poraz posljednjeg asteškog cara, Moktezume II, je olakšalo tradicionalno vjerovanje u povratak boga Kuetzalkoatla, što je navelo asteškog vladara da poistovjeti Cortesa sa bogom i priredi mu doček u grad. Cortes je zarobio svoga domaćina, ubio ga, i do 1512. ugušio svaki asteški otpor. U ratu koji je trajao samo dvije godine, mala vojska Evropljana je uništila mezoameričku civilizaciju koja je imala korijene i koja se protelzala 3 000 godina unatrag.

 

 

Povratak