1. Koliko je trajao Trojanski rat:

a) pet godina

b) deset godina

c) petnaest godina