MINI KVIZ

1)HERAKLE JE NAPISAO

A)24 DJELA

B)12 DJELA

C)6 DJELA

 

2)SUNION JE

A)NAJJUZNIJI DIO STARE EVROPE

B)NAJJUZNIJI DIO ATIKE

C)NAJJUZNIJI DIO INDIJE

NAZAD