I krstaški rat   

       (1096-1099)         

 

         Vizantija je 1071.izgubila Bari i teritorije na prostoru Male Azije od strane Turaka Seldžuka pa je vizantijski car Aleksije I Komnin (1081-1118) bio prinuđen da potraži pomoć u Evropi koju nije gledao blagonaklono.Na njegov poziv se odazvao  papa Urban II koji je bio zabrinut za sveto mjesto (Jerusalim).Saziva 1095.koncil u Klermonu kojem prisustvuje oko 200 biskupa,kneževa i plemića.Odlučeno je da se  krene u oslobađanje svetog mjesta.

Sabor u Klermonu

       I krstaški rat nije vodio nijedan kralj vec vojvode.Najznačajnije i njihovi putevi prema Carigradu su:

-Gotfrid Buljonski-sa vojskom se kretao duž Dunava,kroz Ugarsku i Srbiju

-Rejmond Tuluški i Igo-preko Alpa,kroz sjevernu Italiju i Dalmaciju

-Boemund-preko Jaranskog mora od Apulije do Drača pa kopnenim putem do Carigrada

          U proljeće 1097. stižu u Carigrad gdje se trebaju izvršiti pripreme za dalje djelovanje.Komnin je tražio da krstaši polože zakletvu da ce Vizantiji predati sve oblasti koje joj u osnovi i pripadaju.Isprva su se nećkali da bi na kraju ipak položili tzv.Zakletvu vjernosti i odanosti.Uspjeli su da osvoje Nikeju (dali je Komninu) i Antiohiju (tu su se pokazale slabosti krstaša-nespremi, većina kao da je pošla u avanturu).7.6.1097. počela je opsada Jerusalima koja je trajala 4 sedmice.U pomoc su stigli Đenovljani sa spravama za opsadu.Nakon pada,u Jerusalimu je tri dana vladao potpuni haos-pljačkanje i ubijanje na sve strane.Medjutim,trebalo je organizovati osvojeni dio.Igo je postavljen za upravitelja tzv.Jerusalimske kraljevine dok je Buljonskom pripala titula čuvara groba Gospodnjeg a njegovi nasljednici su uzimali titulu kralja.Formirane su kneževina Antiohija i 2 grofovije (Edesa i Tripolis) na feudalnoj osnovi..U ovom periodu veliki broj stanovnistva se doseljava iz Evrope kako bi zaradio a vjerski cilj se brzo gubi..Značajno je istaći i formiranje viteško-monaških redova čiji članovi imaju obavezu braniti krstaške države.Najznačajniji su:

-Templari (hramovci)-nosili bijele odore sa crvenim krstom

-Jovanovci (hospitalici)-imali crne odore sa bijelim krstom
-
Petar Pustinjak (1050-1115)

-Tevtonci

 

home