II krstaški rat            

  (1147-1149)

 

                  

               Krstaške države nastale u I krstaškom ratu postojale su do 1144. kada je pod tursku vlast pala grofovija Edesa.Taj pad je dosta uzdrmao Evropu a tadašnji papa Evgenije II je smatrao da treba organizovati krstašku vojsku i vratiti izgubljene teritorije.U vojsci koja je oformljena su pored vojnika krstaša ucestvovalii i pripadnici monaskog reda Cistericiti..Vladari koji su prihvatili ideju o ratu su bili njemačko-rimski car Konrad III i francuski kralj Luj VIII.Međutim,odnosi između njih dvojice su bili dosta zategnuti (nisu se mogli dogovoriti o dejstvovanju niti o podjeli teritorija kojih u osnovi nije bilo) tako da su se vratli kuci.U međuvremenu,u Egiptu jača Saladin oji je na sebe preuzeo ulogu da vrati krstaške države u okvire islamskih..1187.osvaja Jerusalim i bio je manje okrutan u odnosu na hrišćane.Dao im je mogućnost da otkupe svoju slobodu a ostale je ponižavao tako sto su morali da vuku crkveno zvono blatnjavim ulicama Jerusalima.

 

                      home