IV Krstaski rat

(1202-1204)

 

        Papa Inoćentije II izdaje bulu kojom poziva na pohod ali se nijedan poznati vladar ne odaziva.Najpoznatiji Bonifacije od Monferata.Još jedna razlika u odnosu na prethodne ratove jeste što krstaši više ne ratuju zbog vjerslih ubeđenja već se nadaju lakoj dobiti.Najjednostavniji  jeste pomorskii pa su u Veneciji iznajmili brodove.pošto nisu imali novca da plate obavezali su se da će za Veneciju osvojiti Zadar.I tek nakon toga su ih prevezli do Carigrada1203.krstaši su stigli u Carigrad i Mlečani ih odlučili da ostanu.Tada su oni dobili ponudu od vizantijskog princa Aleksija da vrate na presto njegovog oca Isaka Anđela koga je sa vlasti zbacio Aleksije III (1195-1203) a on će im to novčano nadoknaditi..Krstaši su učinili ono što je od njih traženo i doveli na vlast oca i sina..Međutim,tada se ispostavlja da je Aleksije III odnio riznicu sa sobom tako da krstaši nisu mogli biti isplaćeni.Tada su Mlečani osvajili Carigrad za svoj račun i opustošili ga.carski presto je zauzeo njemačkii car a patrijarh je bio Mlečanin..

home