1.SVETO PICE SE NAZIVA :

A) APADANA

B) HAOMA

C) EKTABANA