O PSIMA

UVOD
OVČARSKI I PASTIRSKI PSI
PATULJASTI PSI
GRUPA RAZNORODNIH PASA
PTIČARI
MASTIFI I BUL RASE
HRTOVI I GONIČI
ŠPICEVI
TERIJERI
KVIZ

 

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD

Porijeklo domaćeg psa još je neizvjesno,iako,zahvaljujući sličnostima u građi i ponašanju sa vukom,mnogi naučnici vjeruju da su preci današnjeg psa bili vukoliki.Pokazalo se,takođe,da se parenjem vukova i domaćih pasa dobija plodno i pitomo potomstvo.Među mogućim precima pominje se i šakal,premda srodnosti gotovo nema.Prema drugoj teoriji,pas ima više predaka,a u njegovom porijeklu , svoj udio su, pored vuka i šakala, imali i drugi.Ovome u prilog ide i velika šarolikost u obliku i veličini različitih rasa.

ČOVJEKOV NAJBOLJI PRIJATELJ

RADNI PAS

IZLOŽBENI PAS

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČOVJEKOV NAJBOLJI PRIJATELJ

Neizvjesno je kada je pas pripitomljen.Pretpostavlja se da je do prvog pokušaja uspostavljanja odnosa između čovjeka i pasa dpšlo prije oko 20 hiljada godina,a možda i ranije.Pripitomljavanje je bio dug,spor proces, i vjerovatno se razvijalo kod primitivnih kultura različitog stepena razvoja i u različitim dijelovima svijeta.Primitivni čovjek ,čiji su plijen bili biljojedi,ostavljao je za sobom trag od otpadaka,koji je privlačio pseće čopore.Za psa je praćenje plemena lovaca-lutalica postao način života,dok je čovjek,kad je počeo da se trajnije nastanjuje,prihvato te svojevrsne koji su uklanjali smrad i muve i upozoravali na približavanje svega neuobičajenog.pseće i ljudske grupe počele su da love zajedno.Nalazi u Francuskoj potvrđuju da su čovjek i divlji pas veoma rano počeli da natjeruju čopore konja u stampedo niz litice.Ipak,tek kada je pas počeo da traga ispred lovca i zadržava ranjenu divljač,čovjek je shvatio kako pas može biti koristan.

POVATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADNI PAS

Najraniji zapisi i crteži sa Bliskog istoka ukazuju da je odavno počela specijalizacija pasa u rase pogodne za obavljanje različitih poslova.Stari Egipćani su bili vješti odgajivači životinja, koristeći mnoge vrste, danas smatrane za potpuno divlje.Dok je neolitski čovjek u Evropi još upotrebljavao kamenu sjekiru,Egipćani i Sumerci su razvili nekoliko različitih tipova lovačkih pasa,koji su, zbogdobrog vida,uglavnom bili namjenjeni lovu na otvorenom.Od vremena grčke civilizacije njeguju se mnogobrojna psi razvijena njuha,sposobni da prate trag kroz guso rastinje,gdje je vidljivost loša.Čovjekova sposobnost da bira i utiče na odgajivanje namjenjenoj praktičnoj svrsi,pomoglo je da se utvrdi tip rase pasa.Dokolica i novac omogućili su plemstvu da kroz vijekove razvije različite rase lovačkih pasa za svoje potrebe i zabavu,a neki od patuljastih pasa uživali su jednaku brigu i pažnju na evropskim dvorovima.Oni su bili veoma skupi i trgovačkim putevima prenijeti su u razne krajeve svijeta.Seoski radni pas-pastirski i ovčarski,bili su,naprotiv,svojom izolovanošću zaštićeni od spoljnih uticaja.Njihova je vrijednost bila mala,osim za njihove vlasnike,a nedostatak komunikacija doveo je do toga da je svaka poljoprivredna zajednica razvila svoju vrstu pasa za određeni posao.

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZLOŽBENI PSI

Tokom većeg dijela čovjekove prošlosti,psi su držani zbog svojih radnih sposobnosti.Mnogobrojne rase čiji su razvoj nametale čovjekove potrebe,širile su se trgovačkim putevima,za osvajačkim armijama ili talasima doseljenika.Neke vrste su počele da i izumiru jer ih je tehnički napredak učinio suvišnima.Sve se, međutim promijenilo kada su, u XIX vijeku,organizovale prve izložbe pasa.Psi su se sve više držali zbog takmičenja,a odgajivači se trude da ostvare ideal čiju vrijednost mogu odmjeravati u izložbenom ringu.Prva izložba pasa na svijetu održana je 1859. u Velikoj Britaniji.Ideja je prihvaćena i dovela je do osnivanja Kenel kluba 1873.Izložbe pasa su od tada dobile na popularnosti širom svijeta,a svaka zemlje ima svoje udruženje.Kenel klub i slične ustanove imaju tri osnovne uloge.One odobravaju sve izložbe koje su na njihovoj teritoriji i utvrđuju pravila za njih.Potom čuvaju rodovnike svih pasa koji su kod njih registrovani,te neregistrovani psi ne mogu učestvovati na izložbama.Najzad,udruženja propisuju standarde za svaku rasu

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTIRSKI I OVČARSKI PSI

Uvećini predijela gdje su ovce i stoka imale značajan udio u ekonomiji,psi su korišteni da bi ih pazili i nadzirali.Kako se tehnika čuvanja stoke razlikuje od zemlje do zemlje,a razni su i grabežljivci,tereni i metodi gazdovanja,gajenjem su nastale veoma raznovrsne rase.To što pastiri borave često u osami i često su međusobno udaljeni,doprinjelo je razvoju mnogo lokalnih pasmina,svake prema mjeri specifičnih potreba regije u kojoj su zgajani.Neki psi iz ove grupe danas su daleko od svoje radne prošlosti.Ostali su još uvijek prvenstveno radni psi koj, zbogsvoje energije i nagona, nisu pogodni za kućne ljubimce.Mnogi od njih su veoma inteligentni, lako se obučavaju i sposobni su za blizak odnos sa čovjekom. Zato su u modernom svijetu prihvatili čitav niz drugih uloga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATULJASTI PSI

Otkada je pisana istorija, postoje svjedočanstva o rasama malih pasa i divljenju koje su izazvale. Čak i u arheološkoj građi izt praistorije ima nalaza tipičnih patuljastih formi pasa i od tada se nižu svjedočanstva o njihivom postojanju kroz sva razdoblja. Pošto su mali psi i na portretima koje su naručivali njihovi bogati vlasnici, danas se sa sigurnošću može pratiti razvoj patuljastih spanijela, malih hrtova i minijaturnih terijera. Veliki dio šarma malih pasa leži u tome što gotovo svi imaju veoma izraženu ličnost. Iako postoje da bi služili za razbibrigu i druženje, mnogi su čak aktivni i energični kao i njihovi veliki rođaci, ako se sa njima pažljivo postupa privrženi su i inteligentni kao i većina drugih vrsta kućnih pasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA RAZNORODNIH PASA

Nejasno porijeklo i razvoj nekih rasa pasa je dovelo do toga da se one ne mogu svrstati ni u jednu od specijalizovanih grupa. Ipak, svaki kinološki savez ima svoj način klasifikacije tih vrsta. Britanski kinološki klub ih naziva “korisnim psima” a Američki kinološki klub za njih kaže da su to “psi koji nisu za sport i zabavu”. Rase, u ovoj grupi raznorodnih svrstane su ili zato što se prvobitna namjena tih pasa toliko razlikuje od današnje da se drugačije ne mogu grupisati, ili zato što je njihovo porijeklo toliko nejasno da se ne može utvrditi njihov odnos prema drugim rasama.

 

 

 

 

 

 

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTIČARI

Izvrsno čulo njuha uticalo je nato da pas bude najcjenjeniji čovjekov družbenik u lovu. Pronalaskom vatrenog oružja, nije više bilo dovoljno da samo nanjuši i prati trag, progoni divljač, donese je ili obori, postalo je potrebno da otkrije divljač i pokaže njen položaj “poentiranjem”, a po tom, pošto sačeka lovca i da je “digne” da bi bila ustrijeljena. Kako se povećavao domet oružja, tako je i raslo očekivanje lovca da pas pronađe i donese ubijene ptice. Ipak, danas mnogi lovački psi služe samo za izložbu ili kao družbenici.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTIFI I BUL RASE

U skupinu mastifa spadaju mnoge od najtežih rasa. Tako masivni i odvažni psi, bili su oduvijek cijenjeni kao ratni psi, čuvari, kao i psi za lov na krupnu divljač. Na asirskim muralima iz 700-te godine p.n.e. prikazani su asirski kraljevi koji sa mastifima idu u lov na lavove. Hrabrost i zanemarivanje bola iznijeli su ih na dobar glas te su od mastifa razvijene rase za borbu pasa koje su zabavljale posmatrače to okrutnog “sporta” još od vremena rimskih arena , pa sve dok borbe životinja nisu bile zabranjene u XIX vijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRTOVI I GONIČI

Prvobitno, čovjek je psa koristio za lov, jer pas ne samo da je brži nego je i njegovo čulo mirisa mnogo jače od onog koje je imao naš prvobitni predak. Ovu grupu čine lovačke pasmine od kojih neke imaju istoriju dužu nego ijedna druga rasa. Goniče možemo podijeliti u dve grupe: na pse koji zalov koriste čulo vida i one koji koriste čulo mirisa. U prvu grupu spadaju najbrže vrste pasa jer se od njih očekuje da brzo sustignu i obore svoj plijen na kratkom odstojanju. Instinkt za gonjenje objekata koji se brzo kreću, urođen većini rasa, najviše je izražen kod ove grupe pasa. Međutim, kada im se plijen izgubi iz vidokruga, oni brzo gube interesovanje, psi koji za lov koriste čulo mirisa su istrajniji. Ne moraju biti brzi, jer love drugačije - prate plijen u stopu dok ga ne izmore. Izdržljivost i dobar njuh su mnogo važniji od brzine.

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPICEVI

Psi iz ove grupe su čvrste, četvrtaste građe. Glava im je obično klinastog oblika, a uši su špicaste i uspravne. krzno je gusto, često nakostriješeno, a čupavi rep nose nad leđima. Razne vrste špiceva rasprostranjene su širom svijeta, od Dalekog istoka do Polarnog kruga, što ukazuje na to da su oni jedna od osnovnih vrsta. Ovo je potkrijepljeno i arheološkim dokazima iz Evrope, prema kojima su psi koji su živjeli sa neolitskim čovjekom bili najsličniji špicu. Pored toga, današnji izgled špica manje odstupa od vukolikog izgleda njegovih predaka, nego izgled mnogih drugih rasa. Špicevi često imaju vrlo jaku volju i nezavisni su, a njihova sposobnost prilagođavanja ih čini radnom pasminom za razne namjene.

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERIJERI

Mnoge pasmine terijera su uzgajane da slijede lovinu po zemljom, otuda ime ime terijer - od latinske riječi “terra”, što znači zemlja. Većina vrsta terijera potiče iz Velike Britanije. Njihova ranija istorija nije dobro poznata, jer su se dosta razlikovali od mjesta do mjesta, to je očigledno u njihovim imenima u kojima, skoro uvijek, nailazimo na nazive mjesta. Ovaj pas, omiljen zbog svoje radne sposobnosti, može da začne mnogo mladunaca u susjedstvu, stvarajući tako lokalnu podvrstu pasa sličnog izgleda. Prije nešto više od jednog vijeka, neke od tako nastalih podvrsta priznate su kao rase. Iako se vrste terijera veoma razlikuju po veličini i boji, sve ih krasi ogromna energija, čvrsta konstitucija, hrabrost, često i u savim neravnopravnim okršajima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

POVRATAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.KOLIKO POSTOJI TEORIJA O PORIJEKLU PASA?

 1.Samo jedna

 2.Dvije

 3.Ne postoji ni jedna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PSI NE KORISTE LJUDIMA

 1.Naravno da ne koriste,oni su izazivači alergija

 2.Čovjek od psa nikad nije imao nikakvu korist

 3.Psi su oduvijek bili od koristi ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.PATULJASTI (MALI) PSI SU UGLAVNOM GLUPI

 1.Ne,oni su privrženi i inteligentni

 2.Ne ističu se baš po inteligenciji

 3.Glupi su kao i svi ostali psi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.BRITANSKI KINOLOŠKI SAVEZ NAZIVA GRUPU RAZNORODNIH PASA

 1.Korisnim psima

 2.Beskorisnim psima

 3.Psima bez roda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.NAZIV ZA TERIJERA POTIČE OD

 1.Riječi terasa

 2.Riječi terra

 3.Nema određeno porijeklo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTITAMO!!!

IMAŠ PROLAZNU OCJENU IZ POZNAVANJA PASA,SAMO PAZI NE VAŽI ZA SVAKOG PSA ONA: KOJI LAJE NE GRIZE!!!

POVRATAK