TOTALNI FUDBAL

NJEMAČKA 1972.

Šta je to totalni fudbal? Kako je nastao i njegov značaj za dalji razvoj fudbalske igre je tema koja traži ne samo od stručnjaka već i od sportskih radnikada se posle ovog poslednjeg svetskog prvenstva obradi i, najzad, i u praksi primjeni. Izraz "totalni fudbal" potiče iz Francuske, iz samog izraza fudbal total koji označava apsolutnu fudbalsku igru.

Usmeravanje puteva svetskog fudbala i njegovo kanalisanje, ranije se regulisalo pomoću velikih fudbalskih centara, pomoću velikih fudbalskih škola.Ti centri i te školebile su u svetu priznate i prihvaćene: Bečka fudbalska škola, Češka fudbalska škola, Mađarska fudbalska škola i Engleska fudbalska škola.

Kad su ovi centri izgubili svoj značaj,prateće fudbalske nacije, Evrope i sveta, a prateće su one koje slede, gubile su gubitkom ovih škola orjentaciju - kakav fudbal treba da se igra? Traženi su uzroci, pravci i novi kriteriji. Pojam modernog fudbala nije imao svoj jasan kriterij - šta je moderno? Jer, kao što je poznato, veliki broj fudbalskih nacija nisu u stanju same, da samostalno kreiraju fudbalsku igru, već je neophodno da imaju uzore i da budu sledbenici tih velikih uzora.

Umesto centara i škola koji su nestali, novi uzori su postalipobednici takmičenja.Uopšte, pobednik je bio model, takmičenje je postalo jedini kriterij vrednosti. Serija takvih novih kriterija u proglašavanju uzora modernog fudbala, počela je 1954.godine, posle Svetskog prvenstvakada je Zapadna Nemačka postala pobednik ovog takmičenja, proglašena kao model svetskog fudbala. Iz tog novog kriterija rodio se naglašen i prenaglašen novi uzor.Nova uloga i gotovo osnovna uloga u fudbalskoj igri - postaje fizička sprema. Element kondicije, element snage bio je do te mjere naglašen da je fizička sprema i pripremljenosttoliko značajnu ulog zauzela da je postala od tog trenutka naglašeniji faktor i najvažniji faktor igre. Tada se prvi put u istoriji fudbalske igre jedan njen elementdo te mere ističe da zamenjuje celovitu igr. bio to period kada se itz fudbala gubila, odnosno terala igra i to na račun snage, ali ne snage u igri, već na račun snage i snažnog, kao jedinog i osnovnog kriterijuma modernog.

Ovakav način igre nakratko je prekinut fazom industrijskog fudbala i dominacijom Brazila 60-ih godina dvadesetog vijeka.Međutim,dolazi do novih promjena.Bilo je to vezano za jedan datum, za 30.april 1972. godine, kada jedošlo do utakmice Engleska i Zapadna Nemačka za prvenstvo Evrope (Kupa nacija). Utakmica je odigrana u Vembliju, gde se stvorio taj industrijski fudbal. Tada, za vreme i posle te utakmice, dolazi do promena pogleda na fudbalsku igru i njene dalje tokove. Jer, Zapadna Nemačka primjenjuje na toj utakmici sasvim novu igru, rešenje iz igre, igra na svakom delu terena,svi igrači znaju da igraju i igraju!U toj igri nema stroge formacije, ona se stvara, menja i nestaje po potrebi. Tada je fudbal kao igra tražio i našao nova, bolja i savremenija rešenja.Superiornost Zapadne Nemačke nad Englezima na Vembliju tog dana bila je ne samo u rezultatu (3:1) već i u novoj i boljoj vezi igre koja se suštinski razlikovala od dotadašnjeg koncepta industrijskog fudbala. To je upravo i kraj industrijskog fudbala i njegovog ideološkog usmeravanja. Tada se prvi put pojavila ideja novog totalnog fudbala.. Šta je totalni fudbal? Pre svega , to je orjentacija na igru, a osnovno rešenje je fudbal. Igra sa prihvatanjem svih ostalih pratećih vrednosti koje mogu da se uključe u igru i da je poboljšaju. To se odnosi na tehniku i ztaktiku, na sve elemente kondicije, ali pre svega na psihičku snagu koja je obavezna da se stvori, a to je visoka kultura igre. Totalni fudbal je igra u kojoj se povećava broj igrača, a smanjuje broj specijalista. Totalni fudbal kao jedna nova pojava, kao jedna nova orjentacija postavlja i sve nove zahtjeve od igrača i to od svih, i oni se odnose na tzv. zahtjeve igre koje totalni fudbal postavi. Oni su specifični, novi su i oni su istovremeno i nova selekcija. Totalni fudbal zahtjeva od igrača da bude sposoban za igru u oba smjera. To znači: a) kad ima loptu da razvija sve vrednosti igre i b)kad nema loptu da se vraća u poziciju da sprečava protivnika da sprovodi sve akcije koje je prethodno mogao početi. I što je najvažnije, da to ponavlja u serijama i ritmu koji igra traži, u igri koje takmičenje traži. To je, kao što se vidi iz te igre i rada, atrakcija i racionalno, da se to mehanički spoji, to je nova igra. To je totalni fudbal.Totalni fudbal se igra i danas.

Povratak