POČETNA STRANA
KVIZ
O AUTORU
KVIZ

Pitanje br. 2:

Koje je Platonovo najpoznatije dijelo?

  1. "Skice iz moga djetinjstva"
  2. "Postani pametan za 24 sata"
  3. "Država"