Osobine aminokiselina

 

Opticka aktivnost

Sa izuzetkom glicina, sve proteinogene AK,opticki su aktivna jedinjenja,jer im je alfa-C atom asimetrican. Medju njima neke obrcu ravan polarizovane svjetlosti ulijevo(ljevogire),a neke udesno(desnogire).

 

Kiselo-bazne osobine

Svaka AK ima bar 2 funkcionalne grupe ,koje u vodenim rastvorima podlijezu protolitickim reakcijama,tj. karboksilna grupa moze disocijacijom dati proton,dok amino-grupa, zahvaljujuci slobodnom elektronskom paru na atomu azota,moze primiti proton.

Rastvorljivost

Aminokiseline su,po pravilu, dobro rastvorljive u vodi,a slabo rastvorljive u organskim rastvaracima. Medjutim,povecanjem ugljovodonicnog bocnog niza,rastvorljivost AK u vodi opada,a u alkoholu raste.