Proteinogene aminokiseline

U sastav proteina ulazi oko 20 aminokiselina.Prva aminokiselina, asparagin,otkrivena je jos 1908. godine,a posljednja,treonin, identifikovana je tek 1938. godine.Kod svih aminokiselina koje ulaze u sastav proteina, amino- i  karboksilna grupa vezane su za isti ugljenikov atom. To su prema tome alfa- aminokiseline,cija se struktura moze prikazati sljedecom opstom formulom:

 

 

Prema prirodi grupe R,proteinogene aminokiseline  se mogu svrstati u 7 grupa,  i to:

1.AK sa nepolarnim(hidrofobnim)bocnim nizom (glicin,alanin,valin,leucin,izoleucin,prolin)

2.AK sa aromaticnim bocnim nizom (fenilalanin,tirozin,triptofan)                                                   

3.AK sa baznim bocnim nizom (lizin,arginin,histidin)

4.AK sa kiselinskim ostatkom u bocnom nizu (asparaginska     kiselina,glutaminska kiselina)     

5.AK sa amidnim ostatkom u bocnom nizu (asparagin,glutamin)

6.AK sa hidroksilnom grupom u bocnom nizu (serin,treonin)

7.AK sa sumporom u bocnom nizu (cistein,metionin)