Trodimenzionalna struktura

Proteini su po hemijskom sastavu polipeptidi sastavljeni od velikog broja AK. Broj AK koje ulaze u sastav proteina varira u sirokim granicama i kod vecine do danas izolovanih proteina krece se od 100 do 10000. Razlikujemo 4 nivoa organizacije u strukturi proteina:
  • primarna
  • sekundarna
  • tercijarna
  • kvaternerna

 

 

Primarna struktura podrazumijeva redoslijed AK u polipeptidnom lancu.

Sekundarna struktura se odnosi na pravilan redoslijed polipeptidnog lanca duz jedne ose.

Tercijarna struktura se odnosi na nacin uvijanja i savijanja polipeptidnog lanca u prostoru.

Kvaternerna struktura obuhvata medjusobne odnose i prostorni raspored vise polipeptidnih molekula u oligomernim proteinima.