1. У чему се огледа привредни значај узгоја кунић?

а) У месу и јајима

б) У месу и крзну

в) У крзну и длакама