РАСЕ

        У свету постоји много раса кунића.Оне се међусобно разликују по величини и крзну,како у боји,тако и у дужини длака.Европљани разликују 6 основних група:

1. ВЕЛИКЕ

2. СРЕДЊЕ

3. МАЛЕ

4. ПАТУЉАСТЕ

5. ДУГОДЛАКЕ

6. КРАТКОДЛАКЕ

ВЕЛИКЕ РАСЕ

         Одликују се великом тежином - 5.5 до 8 и више килограма,каснијим сазревањем за расплод(10 месеци), већим утрошком хране по килограму прираста и потребом за већим смештајним простором.Одликују се, такође,мањим бројем легала током године и мањим бројем младих у њима.Њихово држање није погодно за фармски одгој.

Најпознатије расе су:"белгијски оријаш","бели оријаш","оријашки  шарац", и "овнолики".

Врх

СРЕДЊЕ РАСЕ

        У средње расе спадају кунићи тежине од 3,25 до 5 килограма живе мере.Меснатост им је веома изражена, а такође и квалитетна кожа.Одликују се брзим пристизањем за приплод.Обично се паре у 6 месецу старости.Мање-више код свих врста расе одгој је лак.

Веома су бројне расе.Највише се држе "новозеландски" и "калифорнијски бели", затим "бечки плави".

Врх

МАЊЕ РАСЕ

        У групу мањих раса спадају кунићи који пристижу за расплод брзо и буду тешки највише до 3 килограма.

Веома су меснати.Мецнатост се креће до 70 одсто.Веома су погодни за почетнике,нарочито децу.

Врх

ПАТУЉАСТЕ РАСЕ

         Одрасле животиње не би смеле да буду теже од килограм и по.Крзно им је веома квалитетно.Типичан представник је "хермелин",који се прво појавио у Енглеској.

Врх

ДУГОДЛАКЕ РАСЕ

        Дугодлаке куниће време никако да прегази.Разлог треба тражити у тражњи њиховог крзна с дугом длаком.

Квалитет крзна веома зависи од смештаја и хигијене у кунићарнику.

"Ангора" је типични представник дугодлаких кунића.Порекло води из Русије.Дуга свилена длака и густа поддлака главна му је одлика.

Врх

КРАТКОДЛАКЕ РАСЕ

        Последњих педесетак година веома се раширила група ових кунића.Крзно им је квалитетно и тражено нарочито у кожарској индустрији.

"Касторекс" је најпознатији међу краткодлаким кунићима.

Врх     НАЗАД