Lazarica, pridvorna crkva kneza Lazara, posvecena njegovom sinu sv. Stefanu, sagradjena je izmedju 1377. i 1381. godine. Crkva je projektovana po meri dekorativnijeg i vedrijeg stvaralackog ukusa. Namenjena je knezevom prvencu nasledniku, kao i prestonoj gospodi, odvaznih vitezova okupljenih oko vladarske stolice. Graditelj insistira na stilizovanju sazetih, ali raskosno odevenih oblika, koji oplemenjeni bogatsvom materijalizovane maste sarmiraju na isti nacin kao i luksuzna knezeva okolina.
Sama crkva je trikonhalnog plana sa jednom kupolom na nadvisenom postolju i pilastrima, pripratom nad kojom je cetvrtasta kula i pripada srpskom graditeljstvu moravskog stila. Crkva je prvi put stradala 1413. godine prilikom Musinih nasrtaja na Srbiju. U XVIII veku je obnovljena kada je dobila freske koje su kasnije unistene. Od 1904. do 1908 je izvrsena velika restauracija. Tada je crkva okruzena utvrdjenjem ciji su ostaci i danas prisutni.

glavna strana