Manastirski kompleks Pećke Patrijaršije sastoji se od četiri crkve koje su sagrađene u periodu između 13. и 14. veka. Vekovima je ovaj manastir bio središte Srpske Pravoslavne Crkve. Nalazi se u prelepoj Rugovskoj klisuri  pored reke Bistrice. Do osamnaestog veka manastir  је bio napredno monaško središte sa stotinama učenih monaha. Usled surovih turskih zuluma Patrijarh Arsenije је krajem sedamnaestog veka u velikoj seobi poveo iz ovog područja hiljade hrišćanskih porodica u Južnu Ugarsku. I pored pritisaka lokalnog muslimanskog stanaovništva manastir se održao do danas. Nakon Drugog svetskog rata Pećka Patrijaršija је pretvorena u ženski manastir. Mada ovaj manastir administrativno ne pripada raško prizrenskoj  Eparhiji, njegova istorija је usko povezana sa istorijom drugih manastira ove Eparhije. Kao stevro pigijalni manastir  Pećka Patrijaršija  је u neposrednom nadleštvu Srpskog Pravoslavnog Patrijarha u Beogradu gde je danas središte Patrijaršije.

 glavna strana