Manastir Sopoćani je zadužbina Sv. Kralja Uroša I i asgrađen je u drugoj polovini trinestog vijeka. Nalazi se u dolini rijeke Raške, blizu drevnog Rasa - središta srpske srednjovjekovne države. Manastirska crkva je posvećena Sv. Trojici. U Srednjem vijeku manastir je bio napredno dugovno središte sa više od stotinu monaha. Čitav manastirski kompleks je još i danas opasan debelim bedemima. U crkvi je sahranjeno nekoliko članova kraljevske porodice Nemanjića. poslije bitke na Kosovu Turci su spalili manastir. Čak je i crkva bila ozbiljno oštećena. Obnova je usljedila u 15-om vijeku. Krajem 16. i početkom 17. vijeka manastirski život u Sopoćanima je opet bio u procvatu. Godine 1689, u periodu velikih ustanaka protiv Turaka, Turci su opet spalili manastir koji je ostao pust sve do našeg vremena. Nakon Drugog svijetskog rata u manastiru je živjelo sestrinstvo koje je ponovo oživjelo monaški život, da bi 1996 Sopoćani opet bili pratvoreni u muški manastir. Novo bratstvo sada radi na duhovnoj i materijalnoj obnovi ove važne i znamenite srednjovjekovne zadužbine.

 glavna strana