Manastir Đurđevi stupovi zadužbina je Velikog Župana Stefana Nemanje i nalazi se na šumovitom brežuljku iznad Novog Pazara. Kompleks čine crkva Sv. Georgija, trpezarija, manastirski konaci, cisterne sa ulaznom kulom. manastir je sagrađen 80-ih godina 12 vijeka. po spoljašnjem izgledu hram je jednobrodna crkva sa trodjelnim oltarskim prostorom. Uprednjem dijelu crkve nalazile su se dve visoke kule, što je cijeloj građevini davalo romantičarski izgled. Freske koje su većim dijelom oštećene, a dijelom prenešene u Narodni muzej u Beogradu pripadaju tradiciji Komnena i vrlo su spretno bile uklopljene u arhitekturu hrama koja je posebno bila upečatljiva po kupoli nasađenoj na eliptičnoj osnovi.Propadanje ovog manastira počelo je u turskim vremenima, a doživjelo je vrhunac između dva rata u 20 vijeku. Arheološka istraživanja i restauratorski radovi preduzeti su između 1960 i 1982. godine u sklopu radova na kompleksu Starog Rasa i manastira Sopoćani. Zajedno sa njima je i ovaj manastir proglašen dijelom Svijetske kulturne baštine 1979. godine.

glavna strana