Kanada obuhvata gotovo čitavu Sjevernu Ameriku od 49°sjeverne geografske širine i 141° zapadne geografske dužine.Površina iznosi 9 970 610 km²,od kojih je 7,6% ili 755 180 km² prekriveno svježom vodom rijeka i jezera uključujući dijelove Velikih Jezera.Graniči sa Sjevernim Ledenim okeanom na sjeveru;na sjevero-istoku je Bafinov moreuz i  Devisov kanal odvajaju od Grenlanda;na istoku Atlantski okean;na jugu SAD;na zapadu Pacifik i Aljaska.

Postoji 6 prirodnih regija u Kanadi:Apalačke planine,područje Velikih Jezera i rijeke Sv.Lorenca, Kordiljera,Arktičkog arhipelaga, Kanadski štit i Unutrašnje ravnice.

Rijeke i jezera

Nijedna zemlja na svijetu nema toliko jezera kao što je to slučaj sa Kanadom. Uz Velika jezera na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi se nalazi još 31 jezero sa površinom od oko 1300 km². Dva kanadska najveća jezera su Superior i Hjuron. Dvije najveće rijeke u Kanadi su Sent  Lorens i Mekenzi. Rijeka koja privlači najveću pažnju je zasigurno Nijagara,poznata po svojim prekrasnim vodopadima.

Klima

Zbog njene velike površine, u Kanadi nailazimo na različite klimatske uslove. Klimatski uslovi variraju od veoma hladne klime koja se sreće na sjeveru, u arktičkom pojasu, do umjerene klime koju nalazimo na jugu kanadske teritorije. Prosječne ljetnje temperature se kreću od 8°C na sjeveru, do 22°C na jugu zemlje. Sa druge strane, prosječne temperature u januaru iznose od -35°C na krajnjem sjeveru zemlje, do 3°C na jugozapadu. Iz ovih razloga nemoguće je govoriti o jedinstvenoj klimi u Kanadi, već o različitim klimatskim pojasevima. Treba reći i to da je klima bila značajan faktor u razvoju i naseljavanju zemlje, jer su prvenstveno naseljavani južniji predjeli, gdje je bilo toplije i gdje su postojale povoljnije prilike za uzgoj poljoprivrednih kultura.

Flora i fauna

Flora cijelog sjevernog dijela Kanade je arktička i sub-arktička. Centralni i južni dijelovi zemlje pokriveni su zimzelenim i listopadnim šumama. To je za kanadsku ekonomiju veoma značajan podatak. Takođe, vegetacija u Kanadi ima i komercijalnu vrijednost kao turistička atrakcija.
Životinje u Kanadi su veoma slične onima u Sjevernoj Evropi i Aziji.

 Reprezentativne kanadske životinje su: crni medvjed, smeđi medvjed, vuk, kojot, lisica... Polarnih medvjeda ima u arktičkim predjelima, a u oblasti Britiš Kolumbija ima puma. Takođe, zastupljene životinjske vrste su jelen, bizon, divokoza...

povratak