Počeci kanadske istorije sežu u veoma daleku prošlost, u vrijeme kad su kanadsku teritoriju naseljavali starosjedioci o čijem postojanju imamo mnoštvo dokaza. Ti prvobitni stanovnici Kanade su vjerovatno došli iz Azije prije 30000 godina kada je između teritorija Sjeverne Amerike i Azije postojala veza u vidu prelaza koji je bio pokriven debelim ledom. To su bili nomadski narodi koji su lovili mamute i bizone. Oni su naseljavali sve veće i veće teritorije kako se ledeni pokrivač povlačio. Sljedeći doseljenici su stigli takođe iz Azije, ali dosta kasnije, prije otprilike 4000 godina, donoseći nove jezike i drugačije vrste oruđa i oružja. Širenjem raznih naroda po novoj teritoriji, već tada je na ovom području postojalo mnogo različitih kultura, običaja, jezika.

 

Kanada,1791.godine

 Oko 1500. godine, uoči prvog kontakta sa Evropljanima, Kanadu je naseljavalo otprilike 300 hiljada stanovnika. Više od pola stanovnika su tada bili raspoređeni u dvije oblasti: Južni Ontario i Pacifička oblast.

 

Nasuprot ustaljenim predstavama o istoriji ovog dijela svijeta, Vikinzi su bili prvi Evropljani koji su kročili na kanadsko tle. Njihovi prvi odlasci na teritorije Sjeverne Amerike su počeli oko 985. godine. U XV i XVI vijeku počinju učestali dolasci i kontakti sa evropskim kolonizatorima.

Tokom nekoliko vijekova nakon kolonizacije, na ogromnoj teritoriji je živjelo jako malo stanovnika i oni su se pretežno bavili trgovinom krznom. Kada je francuska vlada uvidjela razne koristi koje može donijeti trgovina krznom, te ribarstvo za čiji je razvoj Kanada imala ogromne potencijale, počela se veoma zanimati za ovaj kraj svijeta. Tako je počela francuska kolonizacija Sjeverne Amerike i stvorena je francuska kolonija pod nazivom Nova Francuska, a tim je počelo i veliko rivalstvo, neprijateljstvo i brojni ratovi između britanskih i francuskih teritorija. Francuska je najveće dijelove svoje teritorije izgubila u ratu 1760. godine, ali veliki broj kolonista koji su govorili francuski jezik je na tim teritorijama ostao. Njihovi napori da sačuvaju jezik i kulturu su značajni elementi kanadske istorije.

Moderna Kanada je formirana 1867. godine, u događaju koji Kanađani nazivaju "konfederacija". Kanada je potpunu nezavisnost postigla 1931. godine.

Kanada,1949.godine

Kanada je danas federacija po državnom uređenju, sastoji se od deset provincija i tri teritorije. Kanada je demokratska država i federalne, provincijske i teritorijalne strukture vlasti Kanađani biraju na izborima. Takođe, treba reći i da je kanadski suveren monarh, kraljica Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. U Kanadi nju predstavlja guverner- general i deset guvernera- poručnika. Kanadski ustav svim građanima garantuje jednakost pred zakonom.

Kanadska konjička policija 

povratak