Geografski polozaj i regije 

Australija je najmanji kontinent po povrsini i broju stanovnika.Smestena je izmedju Indijskog i Tihog okeana;obuhvata kopno Australije,ostrvo Tasmaniju i nekoliko manjih okolnih ostrva. Naziv potice od Terra Australis-Juzna Zemlja. Obala je slabo razudjena.Klima je tropska,suptropska i stepsko-pustinjska, sa malo padavina.Sastoji se od osam drzava:New South Wales, Victoria Queensland, Tasmania, South Australia, Western Australia, Northern Territory, Australian Capital Territory.

home                                                   next