K V I Z

 

PITANJE BR.2 : Kojoj religiji pripadaju Kinezi ?
a) hriscanstvu

b) islamu

c) budizmu