PRIRODNE ODLIKE

reljef: Kina se po gradji i postanku sastoji od tri golema podrucja: stare sinijske mase na istoku , paleozojskih planina na severozapadu i od mladjih venacnih planina na jugozapadu.

klima: Za klimu Kine vazni su, osim geografskog polozaja, i monsuni. Od septembra do martaduvaju hladni suhi severozapadni vetrovi iz severne i centralne Azije, a od marta do septembra vlazni i jugoistocni vetrovi s okeana koji donose kisu.Dolinama velikih reka prodire uticaj okeana duboko u unutrasnjost kopna ,gotovo sve do Mongolije. Zbog toga juzni deo Kine ima suptropsku klimu, a severni hladnu i suhu kontinentalnu klimu.U severnom delu Kine godisnja kolicina padavina ne prelazi 1 000 mm. Suse su prilicno ceste. Najmanje padavina dobijaju zatvorena podrucja Tarimske zavale i Gobi, a najvise juzni krajevi Tibeta zbog letnjeg monsuna.U zapadnom kontinentalnom delu Kine zime su na visokim planinama duge i vrlo hladne, a leta kratka i hladna .Za vreme izmene monsuna ( kasno leti ili u jesen ) tajfuni cesto pustose jugoistocno primorje Kine.

vode: Velika recna mreza Kine porecju Yangtzea, Huang Hoa, Liaoa i Amura.U gornjem toku imaju gotovo sve reke velik pad, u donjem toku obiluju rastrosnim materijalom koji se talozi u nizijama, a narocito u delti Yangtzea.Zbog obilja nanosa, od kojih se jedan deo talozi i u koritu reke,recna se korita povisuju, pa se reke cesto izlevaju i tako nastaju velike poplave.Najvise jezera ima oko donjeg toka Yangtzea i po suhim zavalama po unutrasnjosti Kine.

biljni pokrivac: Juzna Kina je pretezno pod vlaznim suptropskim ,uvek zelenim, sumama,srednja je pod listopadnim a severna Kina pod cetinarima.Posebno su vazni secuanski kraj (odlikuje se velikim brojem endemicnih vrsta) i Mandzurija s endemicnim cetinarskim vrstama.U Mandzuriji su rasirene livade i pasnjaci a na krajnjem istoku i stepe.Flora visokog planinskog pojasa ubraja se u vrstama najbogatije flore na svetu.     

<<<home

next>>>