SINKJANG

   Sinkjang najvecim delom cine stepsko-pustinjske kotline Dzungarska i Tarimska, izmedju kojih se nalazi planina Tien-Shan. Glavna reka (Tarim) gubi se u pesku pustinje Takla-Makan. Glavni grad je Urumci.

Urumci se razvio se na starom karavanskom putu, tzv. putu svile, koji je nekada povezivao Kinu i Evropu . Sada ovuda prolazi zeleznicka pruga, koja povezuje Urumci i Alma - Altu .

<<<home   back  next>>>