USTANOVLJENJE UCENJA.Buda je umro ne ostavivsi za sobom nikakvu raspravu kojom bi bilo definisano njegovo ucenje i odredjena pravilima njegove Zajednice.Da bi se ocuvalo jedinstvo te Zajednice,odmah sledece godine posle nirvane(Budine smrti),u Radyagrifi se sastao sabor na cijem celu je bio Kasjapa.Tada je,po budisticom predanju,sakupljeno sve sto se znalo o Uciteljevim recima i propovedima i na taj nacin bilo obrazo-(jednoj varijanti jezika kojim se tada govorilo u Madaghi).To Sveto pismo budizma je kasnije nazvano TRIPITAKA(na Sankritu)ili TIPITAKA(na pali jeziku).                                                                                                                                          

TRIPITAKA se deli na

-SUTTA,u kojoj se cuvaju Budine reci kako ih je potomstvu preneo Budin ucenik i sluga Ananda

-VINAJA(u kojoj se govori o monaskim zivotnim pravilima u manastiru),

-I ABHIDAMA(na pali jeziku,ABHDARMA na sankrtu), u kojoj se govori o metafizici,koja ce se kasnije veoma razviti u budistickoj skolastici.

     SEKTE.NI dva velika sabora nisu mogla da ujedine i usklade razna strujanja,katkad jereticka, koja su se javila u budistickoj zajednici.A u cetiri posledna veka pojavilo se kazu,ne manje od tridesetak sekti ili skola koje su istakle mnostvo pitanja koja je sam Busda bio mimoisao.

nazad