Pitanje br. 2

 

Osnovni problem njegove filozofije je:

1) pita od jabuka

2) alkoholizam i narkomanija

3) supstancija