2.     Da li je davanje krvi korisno ?

a)     jeste

b)    nije

c)     jeste ako smo teži od 90 kg