AUSTRALIJA

-odlike i političko-geografska podjela-

 Mada je Australija najmanjni kontinent svijeta, ona je veoma prostrana, i interesantna je kao tema za istrtaživanje. Na ovom sajtu ćete moći pronaći neke podatke o njoj, vidjeti slike, i provjeriti svoje znanje. 

 

O AUSTRALIJI SLIKE KVIZ

 

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.